niedziela, 19 listopada 2017

Czarnobyl-2

W poprzednim wpisie [link] przedstawiłem radar pozahoryzontalny Duga-2, tzw. "Oko Moskwy". Jednak wraz z radarem powstało całe miasteczko dla ludzi pracujących przy obsłudze anten. Miasteczko to otrzymało nazwę "Czarnobyl-2".

Tak wyglądają budynki w których skoszarowani byli żołnierze pełniący służbę w jednostce.
Pomiędzy budynkami widać już anteny radaru Duga-2. Ciekawe, jak wyglądało życie w sąsiedztwie takiej instalacji?
Plansze i plakaty wewnątrz koszar.
Szafki na broń.
Toalety w budynkach koszarowych.
Stołówka dla żołnierzy.


Na terenie miasteczka "Czarnobyl-2" mieszkało około 1000 osób. Byli to technicy zajmujący się obsługą radaru wraz z rodzinami, oficerowie i dowództwo jednostki, także z rodzinami oraz żołnierze poborowi, wykonujący prostsze prace i ochraniający jednostkę.

Klub na terenie miasteczka.
Kasa biletowa.
Tablice propagandowe wewnątrz budynku.
Sala gimnastyczna w klubie.
I więcej propagandy.

Na terenie miasteczka znajdował się szpital, straż pożarna, sklepy, klub z kinem i salą gimnastyczną, przedszkole, szkoła z własną strzelnicą oraz boisko.

Szpital, czy też punkt medyczny w miasteczku.
Tablica z wypisanymi republikami radzieckimi.
Gabinet diagnostyki funkcjonalnej.
Laboratoria.
Plakaty pierwszomajowe. Katastrofa nastąpiła tuż przed 1 maja, być może już trwały przygotowania by przystroić szpital z okazji święta.
W szpitalu wciąż znajduje się sporo dokumentów dotyczących pacjentów.

Zimą na terenie miasteczka powstawało także lodowisko. Władze dbały o to, aby mieszkańcom Czarnobyla-2 niczego nie brakowało, tak, żeby jak najrzadziej opuszczali oni teren jednostki.

Transformator, który o dziwo wciąż działa.
Tablica Mendelejewa w szkole w miasteczku.
Sala gimnastyczna.
Pozostałości placu zabaw przy przedszkolu w Czarnobylu-2.
Porzucone dziecięce rowerki.
Przedszkole.
Bloki mieszkalne dla pracowników radaru i ich rodzin.
Remiza straż pożarnej jednostki i miasteczka. W środku znajduje się makieta całego terenu. Wyraźnie widoczna antena oraz plan całej jednostki.
Tablice przedstawiające sprzęt gaśniczy.
Chorągiewki prawdopodobnie służące do oznaczania promieniowania po katastrofie.
Wieżyczka strażnicza na terenie jednostki.
Izba pamięci, czy raczej kącik propagandowy.