niedziela, 15 kwietnia 2018

Plansze edukacyjne Obrony Cywilnej ZSRR cz.3

Trzeci wpis prezentujący plansze edukacyjne Obrony Cywilnej ZSRR. Ten komplet poświęcony jest głównie tematyce ratownictwa technicznego. Tablice prezentują sprzęt oraz techniki wykorzystywane podczas niesienia pomocy ludziom w miastach, w sytuacjach zagrożenia, przede wszystkim podczas wojny. Widoczny jest także sprzęt gaśniczy, oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy. Przedstawione plansze zawierają dość specjalistyczną wiedzę, sądzę więc, że służyły do szkolenia członków OC, a nie ludności cywilnej.

Pozostałe wpisy prezentujące plansze edukacyjne OC ZSRR można znaleźć tutaj: [link]

"Zestaw najważniejszych zadań ratowniczych i  awaryjno-naprawczych"
"Używanie pojazdów przy zawałach" 
"Pojazdy do prac mechanicznych w wypadku ataku"
"Odkopywanie i otwieranie zasypanych budowli ochronnych"
"Pojazdy do prac mechanicznych w wypadku ataku"
"Dostarczanie powietrza do zasypanych budowli ochronnych"
"Urządzenia mechaniczne do prac w wypadku ataku"
"Ratowanie ludzi z ruin i płonących budynków"
"Pierwsza pomoc przedmedyczna przy podtopieniu"
"Pierwsza pomoc przedmedyczna przy złamaniach"
"Pierwsza pomoc przedmedyczna przy ranach (krwotokach)"
"Pierwsza pomoc przedmedyczna przy oparzeniach"
"Indywidualny pakiet opatrunkowy"
"Indywidualny pakiet przeciwchemiczny (IPP)" Indywidualne pakiety przeciwchemiczne pokazałem w tym wpisie: [link]. Jednak pakiet przedstawiony na planszy wygląda zupełnie inaczej. Do tej pory nie spotkałem się z tego typu pakietem.
"Apteczka indywidualna AI-2 dla ludności" Samą apteczkę przedstawiłem w tych wpisach: [link] [link]. Tytuł sugeruje, że na planszy ukazano wersję dla cywili, która różniła się od wojskowej.
"Zabezpieczanie lub wyburzanie konstrukcji zagrożonych zawaleniem"
"Pojazdy do prac mechanicznych w wypadku ataku"
"Najważniejsze prace awaryjno-naprawcze w instalacjach komunalno-energetycznych"
"Najważniejsze prace awaryjno-naprawcze w instalacjach komunalno-energetycznych"
"Sposoby ochrony i środki bezpieczeństwa przy prowadzeniu specjalnych prac (prac w środowisku skażonym)" Na planszy przedstawiono maskę przeciwgazową GP-5, respirator R-2 oraz różne typy kombinezonów przeciwchemicznych.
"Dezaktywacyjne, odgazowujące i dezynfekcyjne substancje i roztwory"
"Czynności sanitarne ludności i samych członków formacji"
"Środki prowadzenia specjalnych prac (w terenie skażonym)"
"Odkażanie odzieży, obuwia i indywidualnych środków ochrony"
"Odkażanie pojazdów i sprzętu technicznego"
"Odkażanie terenów i budynków"
"Pojazdy do odkażania terenów i struktur"
"Walka z pożarami w zakładach przemysłowych"
"Walka z pożarami na obszarze ataku jądrowego"
"Walka z pożarami na drogach i w obszarze ataku jądrowego"
"Urządzenia do gaszenia pożarów"
"Urządzenia do gaszenia pożarów"
"Urządzenia do gaszenia pożarów"

niedziela, 1 kwietnia 2018

"Czarnobylska Modlitwa" Swietłany Aleksijewicz

Swietłana Aleksiejewicz to białoruska pisarka i dziennikarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2015. Książka "Czarnobylska modlitwa" to spisany przez autorkę zbiór wspomnień osób, które w jakiś sposób związane były z Katastrofą Czarnobylską. Znajdziemy tu poruszającą opowieść żony jednego ze strażaków, który gasił pożar w elektrowni, wspomnienia likwidatorów, dozymetrystów oraz zwykłych ludzi, którzy zostali wysiedleni podczas ewakuacji w roku 1986. Co ciekawe książka powstała 10 lat po katastrofie. 


"Czarnobylska modlitwa" to bardzo ciekawa pozycja, ponieważ pozwala nam poznać Katastrofę Czarnobylską nie poprzez chłodne fakty i liczby, ale dzięki emocjonalnym opisom przeżyć uczestników katastrofy. Tak więc książka Swietłany Aleksijewicz jest świetnym uzupełnieniem wiedzy z innych źródeł o charakterze bardziej naukowym czy popularnonaukowym. Należy zaznaczyć, że "Czarnobylska modlitwa" to spis subiektywnych wspomnień, spisanych 10 lat po katastrofie. Choć pełna poruszających historii, zawarte tam wspomnienia poszczególnych osób różnią się od siebie, czasem wręcz wzajemnie wykluczają. Momentami można odnieść wrażenie, że ludzie ci opowiadają o różnych katastrofach. Sądzę jednak, że jest to także zaleta "Czarnobylskiej modlitwy". Dzięki temu możemy zobaczyć jak bardzo subiektywne potrafi być postrzeganie niektórych wydarzeń. Sprawia to, że książka Swietłany Aleksijewicz jest ciekawą pozycją nie tylko dla osób zainteresowanych tematem Czarnobyla, ale dla wszystkich, którzy lubią dobry reportaż. "Czarnobylską modlitwę" mogę więc z czystym sercem polecić każdemu, kto lubi czytać.

niedziela, 25 marca 2018

Plansze edukacyjne Obrony Cywilnej ZSRR cz. 2

Niedawno umieściłem na blogu zestaw tablic edukacyjnych Obrony Cywilnej ZSRR. Dziś zamieszczam kolejny zestaw tego typu plansz. Widoczne poniżej tablice dotyczą głównie zagrożeń związanych z bronią masowego rażenia. Prezentowane są tu ciekawe dane dotyczące na przykład wybuchów jądrowych. Poniższe plansze nie pochodzą z jednego wydania, ale z kilku różnych kompletów, prawdopodobnie zostały umieszczone w jednym zestawie ze względu na spójną tematykę.

Pozostałe wpisy prezentujące plansze edukacyjne OC ZSRR można znaleźć tutaj: [link]

To powinien wiedzieć i umieć każdy!
Broń masowego rażenia
Informowanie ludności o zagrożeniu napadem nieprzyjaciela
Broń jądrowa - najpotężniejsze narzędzie zniszczenia
Indywidualne środki ochrony
Przygotowanie pomieszczeń mieszkalnych do ochrony
Ochrona produktów spożywczych i wody przed skażeniem
Środki przenoszenia amunicji jądrowej do celu
Rodzaje wybuchów jądrowych
Czynniki niszczące przy wybuchu jądrowym
Zachowanie po komunikacie "zagrożenie napadem powietrznym" w domu
Fala uderzeniowa
Zachowanie po komunikacie "zagrożenie napadem powietrznym" w miejscu publicznym
Skutki fali uderzeniowej
Zachowanie po komunikacie "zagrożenie napadem powietrznym" w pracy
Promieniowanie świetlne
Skutki porażenia promieniowaniem świetlnym
Przenikanie promieniowania (chodzi o promieniowanie jonizujące)
Skażenie radioaktywne
Broń chemiczna
Rodzaje i oznaki użycia ОВ przez wroga (W ZSRR "ОВ - Отравляще Вещества", w Polsce "BST - Bojowe Środki Trujące")
Wybuch zarażenia chemicznego
Oznaki porażenia substancjami trującymi
Ukrycia przed bronią masowego rażenia